Katherine Ukleja DO RCST kurs i Sverige 2017

Katherine Ukleja kurs i Biodynamisk kraniosakral terapi 2017

Katherine Ukleja.jpg

Katherine Ukleja DO RCST BCST

Behind the Smile

en biodynamisk kraniosakral avancerad/fortsättnings kurs
an advanced Biodynamic Craniosacral course

2018-12-1 - 4 Malmö, Sweden

De banbrytande ideerna från Peter Levine och Stephen Porges utforskas ur ett kraniosakralt perspektiv.

Ansiktets uttryck är en viktig del i vår kommunikation med vår omvärld. Våra känslor avspeglas i vårt ansiktsuttryck, våra medmänniskor reagerar på vårt ansiktsuttryck med empati - att uppleva och förstå andra människors känslor. 

Vagusnerven, kn X, spelar en viktig roll för det parasympatiska nervsystemet men också för förmågan till empati. Det är också den nerv som innerverar i princip vartenda organ i kroppen.
Den klassiska beskrivningen av autonoma nervsystemet är att det är två delar som antingen speedar upp oss, den sympatiska – gasen, eller saktar ner oss, den parasympatisk – bromsen. Dr Stephen Porges har dock bevisat att vagusnerven består av 2 grenar som innerverar olika delar. Den nyare delen skickar nervfibrer till muskler i halsen som inkluderar sväljningsfunktion, andning och tal.

Många av de tillstånd som vi associerar till sympatisk hyperaktivitet hos våra klienter är de facto ett resultat av dysfunktion hos vagusnerven. Det kan vara ångest, panikattacker, sömnproblem, eller PTSD. Utmattning och depression kan också vara tecken på att den vagala bromsen inte fungerar som den ska.
I kursen väver Katherine in Dr Porges forskning och även Dr Peter Levines forskning, en banbrytande forskning i hur kroppen reagerar när den blir utsatt för ett trauma: ”en fot på bromsen och en fot på gasen”.

Vi tittar på pharyngealbryggornas funktion och utveckling och hur vi kan behandla de strukturer som ingår i det sociala nervsystemet som är så viktigt för hur vi kommunicerar med vår omvärld. Vi lär oss också att förstå vagusnervens komplexa anatomi och hur vi kan behandla dess bana genom kroppen.

 • VAR/WHERE -Malmö Baltzarsgatan 12
 • NÄR/WHEN - 1-4/12 2018
 • ANMÄLAN/REGISTRATION: till info@bkst.se
  uppge namn, adress, emailadress, telenr. Please state name, adress, email, telephone
 • KURSAVGIFT/FEE: SEK 5.995 (meals, accomodation not included). Anmälningsavgift/registration fee SEK 995.
 • EARLY BIRD: betalar du hela kursavgiften före 2018-08-01 är priset 5.495 kr
  /pay before 2018-08-01 and the price will be SEK 5.495
 • Kursavgiften kommer att faktureras./An invoice will be emailed
 • ÖVERSÄTTNING/LANGUAGE Katherine pratar en mycket tydlig och lättförståelig engelska. Viktiga ord och nyckelprinciper kommer att översättas./The course will be taught in english.
 • BETALNINGSVILLKOR: Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbokning inom 30-14 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften, exkl anmälningsavgift, endast om läkarintyg för sjukdom hos kursdeltagare skickas in innan kursstart. / In case of cancellation the registrationfee will not be refunded. Cancellation 30-14 days before the course starts, the coursefee, but not the registrationfee, will be refunded if you present a certificate from your GP.

Katherine Ukleja har mer än 30 års erfarenhet i komplementär medicin. Hon är en av pionjärerna inom biodynamisk kraniosakral terapi. Katherine undervisar regelbundet i England och Schweiz men även i andra delar av Europa och USA. Kursen Behind the Smile är enormt uppskattad över hela världen.

More information in english
http://www.katherineukleja.co.uk/behind-the-smile.html