Behandling Behandling hästBehandling hund

Kursens innehåll, 240 timmar teoretisk och praktisk undervisning, dessutom hemarbete och internetbaserade prov

* 6 seminarier/4 dagar
* 5 workshops/träningshelger/2 dagar
* Internetbaserade uppgifter och prov
* 50 st övningsbehandlingar
* Hemuppgifter
* Examen

En kursserie i kraniosakral terapi för häst är fördelad på 6 seminarier som omfattar 4 dagar vardera. Mellan varje seminarie finns en Workshop på 2 dagar där fokus läggs på praktisk träning på hästar men där även en del ny kunskap tillkommer. Viss del av inlärningen sker via internet.

Hemuppgifter

Mellan varje seminarium ska hemuppgifter genomföras och skritligt redovisas inför nästkommande seminarium. Det kan vara att rita anatomiska strukturer som kotor, läsa vissa kapitel i böckerna nedan, skriva om behandlingar etc.

Internetbaserade uppgifter och prov

Elever blir inbjudna till plattformen Eliademy där BKST har olika uppgifter, prov och instuderingsfrågor. Se gärna den öppna kursen Kranialnerver.

Övningsbehandlingar

50 st övningsbehandlingar på häst ska redovisas innan examination.

Examination

Kursen avslutas med en examination, både praktisk och teoretisk. För att godkännas som Examinerad Kraniosakral terapeut häst krävs att du har
deltagit i samtliga seminarier och workshops
redovisat samtliga hemuppgifter
redovisat internetbaserade uppgifter
redovisat 50 träningsbehandlingar för häst.

Förkunskaper

Inga medicinska kunskaper behövs för att påbörja en kraniosakral utbildning, men du bör ha en god hästvana. Vi tittar på en hel del anatomi under kursen, det mesta via hemuppgifter och självstudier. Anatomi är ett livslångt lärande - du kan bli en bra kraniosakral terapeut utan djupa kunskaper i anatomi/fysiologi/ patologi men du blir en bättre med dessa kunskaper!

Kursgård

Kursgården ligger söder om Sjöbo, Snogeholms strövområde. Här har vi teoripass och övar på varandra. Lite beroende på hur många kursdeltagare det blir kommer ev hästövningarna vara i något annat stall i närheten.

Kurslitteratur

Du får en kurspärm med material för varje seminarium.

I övrigt behövs anatomibok på häst och människa och boken Cranial Intelligence av Sumner & Haines. Gärna också Wisdom in the Body av Kern.

Seminarie 1

Första seminariet handlar om grunderna i kraniosakral terapi, vad det innebär, vad som händer i kroppen och hur vi närmar oss djuren med ett terapeutiskt syfte. Vi börjar behandla bogar och framben.

Seminarie 2

Midline som struktur, symbol och funktion. Vi behandlar bröstrygg och ländrygg i sektioner samt kotorna individuellt. Respiratoriska diafragman och dess fästen. Vi börjar titta på kraniet.

Seminarie 3

Bäcken och pelviska diafragman. Kopplingen mellan ryggrad och bäcken. Fortsättning kraniet.

Seminarie 4

Bakben, höftleder och hasleder samt andra strukturer viktiga i bakbenen. Fortsättning på kraniets olika delar.

Seminarie 5

Halskotorna och kraniets koppling till ryggraden. Centrala nervsystemets olika membran och hjärnans venösa sinussystem. Hur nerverna fungerar. Deep front line, muskler kopplar till muskler via fascia.

Seminarie 6

Fortsättning på kraniets delar. Lymfsystemet. Sympatiska och parasympatiska nervsystemet.
Vårt inre universum, kroppens självläkningsförmåga.

Examen

Praktisk och teoretisk examen leder till examinerad kraniosakral terapeut.