Katherine Ukleja DO RCST kurs i Sverige 2017

Katherine Ukleja kurs i Biodynamisk kraniosakral terapi 2017

Katherine Ukleja.jpg

Katherine Ukleja DO RCST BCST

Precision at your fingertips

En Masterclass med Katherine Ukleja.

Syftet med detta kliniskt inriktade seminarium är att ge deltagarna möjlighet att experimentera med ett mer detaljerat sätt att arbeta med avtryck eller minnen från tidigare händelser i den fysiska kroppen. Att arbeta med större precision är ett förhållningssätt som kan användas i ett brett sammanhang, t ex fysiska skador, infektioner, kronisk sjukdom, stress eller emotionella problem. Mer information om kursen finner du längre ner på sidan.

Katherine Ukleja har lång erfarenhet både att arbeta som kraniosakral terapeut och att undervisa i kraniosakral terapi. Hon pratar en lättförståelig engelska och har ett mycket levande sätt att undervisa.

Välkomna till en inspirerande kurs som kommer att vidareutveckla dina färdigheter som kraniosakral terapuet!

 • VAR: Malmö Baltzarsgatan 12
 • NÄR: 2020-10-01 - 2020-10-04
 • ANMÄLAN: till info@asabrodd.se
  Uppge namn, adress, epost, telefon, vilken kraniosakral utbildning du har
 • KURSAVGIFT: SEK 5.995 (måltider, boende etc är inte inkluderat). Anmälningsavgift 995.
 • EARLY BIRD: betala för seminariet senast 2020-04-01 till rabatterat pris SEK 5.395
 • En faktura skickas med epost
 • SPRÅK: Kursen hålls på engelska och kommer inte att översättas simultant. Vid behov kan frågor, svar eller instruktioner att översättas.
 • BETALNINGSVILLKOR: Avanmälan 30-14 dagar före startbetalas kursavgiften men inte anmälningsavgiften tillbaka. Avanmälan 14 dagar före kursstart återbetalas inte kurs- eller anmälningsavgift.


För anmälan och mer information kontakta info@asabrodd.se

The aim of this clinically oriented seminar is to provide a space for you to experiment with working in a more detailed way with imprints or tissue memories of past experience. Working with greater precision is an approach that can be useful across a broad range of presenting conditions including physical injuries, infections, chronic disease, stress and emotional issues.

 • WHERE: Malmö Baltzarsgatan 12
 • WHEN: 2020-10-01 - 2020-10-04
 • REGISTRATION: till info@bkst.se
  Please state name, adress, email, telephone, craniosacral education
 • FEE : SEK 5.995 (meals, accomodation not included). Registration fee SEK 995.
 • EARLY BIRD: pay 1st seminar before 2020-04-01 and the price will be SEK 5.395
 • An invoice will be emailed
 • LANGUAGE: The course will be taught in english.Translation into swedish will be given when needed. The course will not be translated simultaneously.
 • PAYMENT CONDITIONS: Cancellation 30-14 days before the seminar starts, the coursefee, but not the registrationfee, will be refunded. Cancellation 14-0 days before the seminar, the coursefee will not be refunded.

  Den inre behandlingsplanen är det primära sättet en kraniosakral terapeut orienterar sig i behandling. Denna plan, som kommer från klientens inre, är en manifestation av Breath of Life's läkande funktion.Den stöds av terapeuten men är aldrig skapad av terapeuten.

  När den biodynamiska kraniosakrala terapin utvecklades skiftade fokus från anatomi till själva essensen hos primära andningen - kreativa krafter, the tide - den tidvattenliknande rörelsen i kroppen, helhet och hälsa, en orientering till kroppens blueprint.

  Under Katherines 25 år som Biodynamisk kraniosakral terapeut har hon med jämna mellanrum noterat att den inre behandlingsplanen även kan ha fokus utifrån små detaljer i kroppen. När det inträffar katalyseras läkandeprocessen av att terapeuten vet vilken struktur som omfattas.

  Anatomi är kroppens uttryckssätt. Under var och en av de fyra dagarna kommer vi att stifta närmre bekantskap med olika delar av kroppen: bröstkorgen, magen, ansiktet och de inre organen. För varje område tas olika typer av vävnader upp: bindväv, muskler, organ, autonoma och somatiska nerver, blod- och lymfsystem. Genom att ha kunskap om kroppen strukturer mellan dina händer kommer du att få ett större självförtroende i att identifiera olika patologiska tillstånd som infektion i lungor, slitage i en led, ischemi, överbelastat lymfsystem eller indikationer på hjärtproblem.Men framförallt kommer det faktum att du vet exakt vad som befinner sig mellan dina händer att trigga en sorts magi från det sympatiska nervsystemet och läkande kraften hos Breath of Life kommer att initera läkning och reparation.